Psykiatrivagt

En psykiatrivagt kan øge sikkerheden for både patienter og behandlere på bosteder, klinikker, plejehjem, hospitaler eller andre steder, hvor der kommer udviklingshæmmede, demente eller personer med psykiske diagnoser. En psykiatrivagt har gennemgået en såkaldt neopædagogisk uddannelse, som sikrer, at de bedre kan forstå borgernes reaktionsmønstre, samt gribe ind på en respektfuld og hensynsmæssig måde over for den pågældende. Få et uforpligtende tilbud på en psykiatrivagt i dag!

Vi hører desværre oftere og oftere om alvorlige situationer, hvor udadreagerende patienter bliver voldelige over for deres behandlere. Eller hvor borgere, beboere eller indlagte forsøger at gøre alvorlig skade på sig selv på grund af deres psykiske lidelse, demens eller lignende.

Her kan en uddannet psykiatrivagt være forskellen mellem liv og død for de implicerede, ligesom vagten kan reagere mere hensigtsmæssig på situationer, som folk uden en neopædagogisk uddannelse ville tackle hele anderledes – måske med fatale konsekvenser.

KONTAKT OS

Neopædagogisk uddannede psykiatrivagter

Med en neopædagogisk uddannelse er psykiatrivagten klædt meget bedre på til at forstå og reagere korrekt på både personer som er udviklingshæmmede, har psykiske diagnoser og som er demente.

Den neopædagogiske uddannelse giver kort sagt den uddannede psykiatrivagt en indsigt i den type borgere, som I arbejder med hos jer, som andre vagtfolk ikke har. Ud fra den psykologiske og pædagogiske udredning af borgerne, kan psykiatrivagten tilpasse sin reaktion og indgriben efter behov, så alle får den bedste oplevelse af situationen.

Derved er du sikker på, at beboere, patienter og andre borgere, som du har ansvaret for, bliver behandlet respektfuldt og ikke lider unødig overlast, hvis de bliver udadreagerende, ligesom mange af disse situationer kan tages i opløbet ved hjælp af et tæt samarbejde mellem personalet og psykiatrivagten.

Samtidig øger du sikkerheden for dine ansatte, samt giver dem bedre vilkår at udføre deres arbejde under. For oftest vil psykiatrivagtens venlige, smilende, men samtidig også myndige tilstedeværelse være nok til, at der ikke opstår tilspidsede situationer i hverdagen. Eller at disse hurtigt kan dysses ned, så ingen kommer alvorligt til skade.

Få et uforpligtende tilbud på en psykiatrivagt

Hos HK Vagt & Security har vi neopædagogisk uddannede psykiatrivagter. Det giver dig en højere sikkerhed for både borgere og behandlere på din institution.

Vi er fast psykiatrivagt på flere forskellige bosteder, plejehjem og psykiatrihospitaler i det syd- og sønderjyske område – og kan også stå for psykiatrivagten hos dig.

Udfyld kontaktformularen her nederst på siden, eller giv os et ring. Så modtager du et helt gratis og totalt uforpligtende tilbud på de psykiatriske vagtopgaver, du har på din institution.